KI BEVEL -Comav cv-Tel: 03/481.80.69
HOME OSCAR PASTOOR RAMBO RAVEEL RIKKI STEYN SUSKE SERANO SILVEST STAR THANOS TAROT NN TRAX TRUMAN ULLIX ULMAN URIAN UPENDRA UMPIRE UMAX UNIEK UNICUS UMBERTO UPLOAD VICTOR VELIKAAN VOCCO VAMPIER VULTRA VALERIAN
 

HOME ALGEMENE INFO AFSTAMMING ZEUGENLIJNBEREN PIETRAINBEREN ARCHIEF LINKS SITEMAP

PIETRAIN BEREN

  •  Ideaal als eindbeer 

  •  Excellente conformatie in ham, rug en schouder

  •  Zeer hoog vleespercentage ( tot 70 %)

  •  Goede groeikracht

Klik op de naam van de beer in de menubalk bovenaan om de beer bekijken.

 

NAAM

ONTWIKKELING

BESPIERING

 

BRUIKBAAR OP =X

  Gestalte Lengte Sch. Rug Ham BW BN ANDERE RASSEN ROTATIE HYBRIDEN
OSCAR + + + ++ ++ + X X X X
PASTOOR + + + + ++   X X X X
RAMBO + + ++ + ++   X X X X
RAVEEL + ++ ++ ++ ++ + X X X X
RIKKI + + ++ ++ ++ + X X X X
STEYN + + ++ + ++ + X X X X
SUSKE ++ ++ + ++ ++ + X X X X
SERANO ++ ++ + + ++   X X X X
SILVEST + ++ + ++ + + X X X X
STAR ++ ++ + + + + X X X X
THANOS ++ ++ + ++ ++ + X X X X
TAROT NN ++ ++ + + ++ + X X X X
TRAX ++ ++ + ++ ++ + X X X X
TRUMAN ++ + + ++ ++ + X X X X
ULLIX ++ + ++ + ++   X X X X
ULMAN + + ++ ++ ++ + X X X X
URIAN ++ ++ + ++ ++ + X X X X
UPENDRA + ++ + ++ ++ + X X X X
UMPIRE ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
UMAX ++ ++ ++ ++ ++   X X X X
UNIEK ++ ++ + + ++ + X X X X
UNICUS ++ ++ + + ++ + X X X X
UMBERTO ++ + ++ + ++ + X X X X
UPLOAD + ++ ++ + ++ + X X X X
VICTOR + ++ ++ + ++ + X X X X
VELIKAAN ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
VOCCO ++ ++ ++ + ++ + X X X X
VAMPIER ++ + ++ + ++ + X X X X
VULTRA             X X X X
VALERIAN             X X X X

 

Comav C.v. KI-Bevel, Carolusberg 2, 2560 Bevel-Nijlen.
Tel: +32(0)3 481.80.69 BTW BE0404.062.804 vzw.ancovee@scarlet.be
Webmaster: Marc Lauwerysen
Terug naar de
homepage of sitemap