KI BEVEL -Comav cv-Tel: 03/481.80.69
HOME RAMBO RAVEEL STEYN SUSKE SILVEST THANOS TRAX ULMAN URIAN UMPIRE UMAX UMBERTO UPLOAD VICTOR VELIKAAN VOCCO VULTRA VALERIAN VERDI VEGAS VARIUS VENUS VUTIS VIVEK VELIBOR-NN VONDEL VOLTAIRE UZAAR-NN VATICAN VIDELO WINSTON WIEBE WARRE VERGILIUS WURBOS WATSON
 

HOME ALGEMENE INFO AFSTAMMING ZEUGENLIJNBEREN PIETRAINBEREN ARCHIEF LINKS SITEMAP

PIETRAIN BEREN

  •  Ideaal als eindbeer 

  •  Excellente conformatie in ham, rug en schouder

  •  Zeer hoog vleespercentage ( tot 70 %)

  •  Goede groeikracht

Klik op de naam van de beer in de menubalk bovenaan om de beer bekijken.

 

NAAM

ONTWIKKELING

BESPIERING

 

BRUIKBAAR OP =X

  Gestalte Lengte Sch. Rug Ham BW BN ANDERE RASSEN ROTATIE HYBRIDEN
RAMBO + + ++ + ++   X X X X
RAVEEL + ++ ++ ++ ++ + X X X X
STEYN + + ++ + ++ + X X X X
SUSKE ++ ++ + ++ ++ + X X X X
SILVEST + ++ + ++ + + X X X X
THANOS ++ ++ + ++ ++ + X X X X
TRAX ++ ++ + ++ ++ + X X X X
ULMAN + + ++ ++ ++ + X X X X
URIAN ++ ++ + ++ ++ + X X X X
UMPIRE ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
UMAX ++ ++ ++ ++ ++   X X X X
UMBERTO ++ + ++ + ++ + X X X X
UPLOAD + ++ ++ + ++ + X X X X
VICTOR + ++ ++ + ++ + X X X X
VELIKAAN ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
VOCCO ++ ++ ++ + ++ + X X X X
VULTRA ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
VALERIAN + ++ ++ ++ + + X X X X
VERDI ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
VEGAS ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
VARIUS + + ++ ++ ++ + X X X X
VENUS + ++ ++ ++ ++ + X X X X
VUTIS ++ ++ ++ ++ + + X X X X
VIVEK ++ ++ + + ++ + X X X X
VELIBOR NN ++ ++ + + + + X X X X
VONDEL ++ ++ + + ++   X X X X
VOLTAIRE ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
UZAAR-NN ++ ++ ++ + + + X X X X
VATICAN ++ ++ + + + + X X X X
VIDELO + + ++ ++ ++ + X X X X
WINSTON             X X X X
WIEBE + + ++ ++ ++ + X X X X
WARRE + + ++ ++ ++ + X X X X
VERGILIUS ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
WURBOS ++ ++ + + ++ + X X X X
WATSON + + ++ + ++   X X X X

 

Comav C.v. KI-Bevel, Carolusberg 2, 2560 Bevel-Nijlen.
Tel: +32(0)3 481.80.69 BTW BE0404.062.804 vzw.ancovee@scarlet.be
Webmaster: Marc Lauwerysen
Terug naar de
homepage of sitemap