KI BEVEL -Comav cv-Tel: 03/481.80.69
HOME RAMBO RAVEEL STEYN SUSKE SILVEST ULMAN URIAN UMPIRE UMAX UMBERTO UPLOAD VICTOR VALERIAN VARIUS VUTIS VONDEL VOLTAIRE UZAAR-NN VATICAN WINSTON WARRE VERGILIUS WATSON WATONGA WALERO WOODY WELTON WESTRA ZUCO ZULA ZIKO ZILBERT ZILVER ZILLION ZOHRA ZORKA ZOOM ZJUUL ZAGREB
 

HOME ALGEMENE INFO AFSTAMMING ZEUGENLIJNBEREN PIETRAINBEREN ARCHIEF LINKS SITEMAP

PIETRAIN BEREN

  •  Ideaal als eindbeer 

  •  Excellente conformatie in ham, rug en schouder

  •  Zeer hoog vleespercentage ( tot 70 %)

  •  Goede groeikracht

Klik op de naam van de beer in de menubalk bovenaan om de beer bekijken.

 

NAAM

ONTWIKKELING

BESPIERING

 

BRUIKBAAR OP =X

  Gestalte Lengte Sch. Rug Ham BW BN ANDERE RASSEN ROTATIE HYBRIDEN
RAMBO + + ++ + ++   X X X X
RAVEEL + ++ ++ ++ ++ + X X X X
STEYN + + ++ + ++ + X X X X
SUSKE ++ ++ + ++ ++ + X X X X
SILVEST + ++ + ++ + + X X X X
ULMAN + + ++ ++ ++ + X X X X
URIAN ++ ++ + ++ ++ + X X X X
UMPIRE ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
UMAX ++ ++ ++ ++ ++   X X X X
UMBERTO ++ + ++ + ++ + X X X X
UPLOAD + ++ ++ + ++ + X X X X
VICTOR + ++ ++ + ++ + X X X X
VALERIAN + ++ ++ ++ + + X X X X
VARIUS + + ++ ++ ++ + X X X X
VUTIS ++ ++ ++ ++ + + X X X X
VONDEL ++ ++ + + ++   X X X X
VOLTAIRE ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
UZAAR-NN ++ ++ ++ + + + X X X X
VATICAN ++ ++ + + + + X X X X
WINSTON ++ ++ +++ + ++ + X X X X
WARRE + + ++ ++ ++ + X X X X
VERGILIUS ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
WATSON + + ++ + ++   X X X X
WATONGA ++ ++ + ++ + + X X X X
WALERO ++ ++ ++ + ++ + X X X X
WELTON ++ ++ ++ ++ + + X X X X
WESTRA ++ ++ + + + + X X X X
WOODY ++ ++ ++ ++ + + X X X X
ZUCO ++ ++ + + + + X X X X
ZULA ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
ZIKO             X X X X
ZILBERT + ++ ++ + ++ + X X X X
ZILVER ++ ++ + ++ ++ + X X X X
ZILLION ++ ++ + + + + X X X X
ZOHRA             X X X X
ZORKA + + ++ ++ ++ + X X X X
ZOOM             X X X X
ZJUUL ++ ++ ++ ++ ++ + X X X X
ZAGREB + + ++ ++ ++ + X X X X

 

Comav C.v. KI-Bevel, Carolusberg 2, 2560 Bevel-Nijlen.
Tel: +32(0)3 481.80.69 BTW BE0404.062.804 vzw.ancovee@scarlet.be
Webmaster: Marc Lauwerysen
Terug naar de
homepage of sitemap